HOME > Documentatie

Volgende documentatie staat on-line:
contactbladen: t/m nr 150 (2020)
jaarboeken: t/m jaar 2019
speciale uitgaven: t/m jaargang 2013

In onze leeszaal staan heel wat Heem- en Geschiedkundige werken ter beschikking. Naast de algemene werken beschikken we ook over de meeste uitgaven van de Heemkundige kringen uit onze buurt.

COPYRIGHT:

Gegevens uit onze uitgaven mag je gebruiken voor niet commerciŽle doeleinden (vb huistaken scholieren, scripties, ...) mits een verwijzing naar de bron, waar je de gegevens gevonden hebt.

vb: gegevens uit onze jaarboeken:
      Jos AERTS, De Sint-Antoniusgilde te Lille, in Jaarboek HK 'Norbert de Vrijter' Lille, jg. XXXIV (2006), blz. 125

vb: gegevens op onze website:
      http://www.hklille.be, Patrimonium (toegang 01/04/ 2014)

Zetfouten: De oudste documenten zijn opnieuw ingescand met tekstherkennings_software. Daardoor kunnen in die documenten wel wat foutjes ingeslopen zijn

Installatie en Testen NIEUW programma leeszaal HK

 

 

 

Webmaster: Jos Geysen