HOME > Patrimonium > Wechelderzande > Pastorijstraat 2

Landhuis "Hof d'Intere", Pastorijstraat 2 (oude pastorij)

Status: beschermd (1939)

toon op kaart

fotos

Wechelderzande Hof d'Intere Pastorijstraat 2_001 Situatie 2007

gegevens

In 1649 opgericht door de heer van Wechelderzande, Jan de Poost. Vanaf 1688 tot 1964 dienst als pastorij, tot 1977 als gemeentehuis van Wechelderzande, daarna als gemeenteraads-, ontvangst en ceremoniezaal van de gemeente Lille.

Vanwaar de naam 'Hof D'Intere'?:
Filips de Goede nam en gaf Wechelderzande op 13 maart 1440, samen met Gierle en Lille, in leen aan Ambrosius de Dynter.
Het 'Hof d'Intere' of 'Hof van Dynter' was vanaf 1440 een laathof (leenhof) en geen gebouw! Dit laathof had zitting in een herberg in het dorp.
De nieuw gebouwde indrukwekkende woonst van heer Johan de Proost van Wechelderzande in 1649 kreeg de naam 'Hof d'Intere' omwille van enerzijds het feit dat het was gebouwd op een perceel grond dat leenheerlijk onder de rechtsbevoegdheid van het 'Hof d'Intere' behoorde en anderzijds omdat Johan de Proost in het bezit was gekomen van de rechten van dit leenhof en derhalve ook de titel 'heer van Dynter' mocht voeren. Het is pas in de zeventiende eeuw dat het gebouw, na de oprichting ervan, de naam van het laathof heeft overgenomen

Beschermd monument:
Beschermingsdossiernr DA000130 object OA000348 dd 20/02/1939 Staatsblad dd 31/03/1939

Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed:

Nr. 2. Zogenaamd Hof d'Intere, naar Ambrosius de Dynter die Wechelderzande in leen kreeg in 1444, zie gemeente-inleiding. Het huidige uitzicht dateert van 1649 toen het 16de-eeuwse kasteel verbouwd werd door Johan de Proost, toenmalige heer van Wechelderzande; in 1686 werd het eigendom van de pastoor van Wechelderzande; meermaals werden herstellingswerken uitgevoerd, onder meer naar ontwerp van J. Van Gastel van 1867, tot 1964 in gebruik als pastorie; vanaf 1977 gemeentehuis en sedert de fusie met Lille in gebruik als gemeentelijk centrum met bibliotheek en park.
Omgracht complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een rechthoekige vleugel tussen zijtrapgevels, twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien), voorafgegaan door een torenvormige avant-corps op vierkante plattegrond, vier bouwlagen onder tentdak (leien). De getrapte toppen der zijgevels zijn zoals blijkt uit oude foto's en bouwnaden een latere toevoeging, volgens gegevens uit het Provinciaal Archief Antwerpen werden ze aangebracht in de periode 1900-1911; de plannen voor deze herstellingswerken naar ontwerp van J. Taeymans van 1907 werden teruggevonden in het archief van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen te Brussel.
De huidige achtergevel was eertijds de voorgevel: verankerde bakstenen lijstgevel van zeven traveeŽn met verhoogde begane grond en typische verwerking van zandsteen voor de traditionele elementen als muurbanden, kruiskozijnen met vernieuwde stijlen, steigergaten en hoekblokken. Barok getinte dakvensters. Huidige voorgevel met gelijkaardig uitzicht, doch getrapte dakvensters. Avant-corps met korfboogdeurtje in zandstenen omlijsting met sluitsteen en imposten en dito luik op de bovenste geleding; op de tweede bouwlaag bolkozijnen onder accoladevormige ontlastingsbogen. Links neotraditioneel aanbouwsel van vier traveeŽn en ťťn bouwlaag.
Interieur: ten dele betegelde hal met cementtegelvloer, stucplafond en bepleisterde kruisgewelven boven de trap. Bewaarde neoschouwen in de voormalige raadszaal en de bibliotheek.

referenties

AROHM, Afdeling Monumenten en Landschappen Brussel, Archief K.C.M.L., Plannen. P.A.A., PastorieŽn, plannen 8, Wechelderzande, doss. 4, 5.
AROHM, Afdeling Monumenten en Landschappen, Bouwen door de eeuwen heen, Architectuur deel 16n3, Kanton Herentals, p. 264-265.
DILLEN ROSETTE en VAN OLMEN JULES, Wechelderzande Vroeger en nu - Pastorijstraat - Vendelstraat , Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter", Jaarboek 2007, XXV, p. 102-103. (462 kb/PDF)
DILLEN ROSETTE en VAN OLMEN JULES, Wechelderzande Vroeger en nu - Pastorijstraat - bezembinder , Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter", Jaarboek 2007, XXV, p. 112-113. (370 kb/PDF)
DILLEN ROSETTE en VAN OLMEN JULES, Wechelderzande Vroeger en nu - Pastorijstraat - Kabienstraat , Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter", Jaarboek 2007, XXV, p. 126-127. (386 kb/PDF)
VAN OLMEN J., De familie Proost, een invloedrijk geslacht in de 17de eeuw, Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter", Jaarboek 1993, XI, p. 33-98. (819 kb/PDF)
VAN DEN BRANDEN Walter lic.hist. en VERBIEST Frans drs., Het Laathof van het Kapittel van de Lierse Sint-Gummaruskerk te Lille, Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter", Jaarboek 1992, X , p. 15-36. (786 kb/PDF)
VAN OLMEN J., Teloorgang van de nobele familie De Proost te Wechelderzande, Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter", Contactblad, 1984 nr 7. (59 kb/PDF)

Webmaster: Jos Geysen