Volgende documentatie staat on-line:

  • contactbladen: t/m nr 162 (2023)
  • jaarboeken: t/m jaar 2023

In onze leeszaal staan heel wat Heem- en Geschiedkundige werken ter beschikking. Naast de algemene werken beschikken we ook over de meeste uitgaven van de Heemkundige kringen uit onze buurt.

COPYRIGHT:

Gegevens uit onze uitgaven mag je gebruiken voor niet commerciële doeleinden (vb huistaken scholieren, scripties, …) mits een verwijzing naar de bron, waar je de gegevens gevonden hebt.

vb: gegevens uit onze jaarboeken:
      Jos AERTS, De Sint-Antoniusgilde te Lille, in Jaarboek HK ‘Norbert de Vrijter’ Lille, jg. XXXIV (2006), blz. 125

vb: gegevens op onze website:
      https://www.hklille.be, Patrimonium (toegang 01/04/ 2014)


Foto-blog van allerlei originele documenten van de vier gemeenten.

Deze pagina’s staan op een trage server, beetje geduld kan nuttig zijn.